Hà Nội sắp đấu giá hàng trăm dự án lớn nhỏ

  61

  Theo kế hoạch đấu giá sử dụng đất năm 2021, Hà Nội dự kiến sẽ thu về hơn 23.670 tỷ việt nam đồng từ việc đấu quyền khai thác đất 446 dự án với tổng quy hoạch hơn 177ha.

  UBND thủ đô hà nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 trên khu vực thành phố. Kế hoạch để các quận, huyện, thị xã chủ động triển khai hiệu quả công tác đấu giá quyền khai thác đất, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trên khu vực quận, huyện, thị xã nói riêng và địa phận thành phố nói chung.

  Theo kế hoạch đề ra, diện tích đất đấu giá năm 2021 là hơn 177ha, thu ngân sách từ đấu giá quyền khai thác đất năm 2021 dự kiến đạt hơn 23.763 tỷ việt nam đồng.

  Hà Nội sắp đấu giá hàng trăm dự án lớn nhỏ
  Hà Nội dự tính sẽ thu hơn 23,6 tỷ từ đấu giá quyền khai thác đất với 446 dự án trong năm 2021 (Ảnh minh hoạ)

  Cụ thể, tổng số dự án là 446 dự án (284 dự án chuyển tiến) tương ứng với hơn 177ha đất. Trong đó, dự án có quy mô diện tích trên 5.000m2 là 214 dự án (143 dự án chuyển tiếp) tương ứng với 140,43ha với tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến là 17.544 tỷ việt nam đồng. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là hơn 4.000 tỷ việt nam đồng.

  Dự án có quy mô diện tích dưới 5.000m2 là 232 dự án (141 dự án chuyển tiếp) tương ứng với 36,86ha đất với tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến hơn 6.129 tỷ. Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 873 tỷ việt nam đồng.

  Trong khoảng time thực hiện, những lúc có điều chỉnh, bổ sung, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng liên ngành kiểm tra, lập tờ trình báo cáo UBND tại Hà Nội xem xét quyết định.

  Kế hoạch đấu giá sử dụng đất năm 2022 với 507 dự án, tổng quy hoạch để đấu giá 422ha. Tổng số tiền trúng thầu dự kiến là 38.123 tỷ việt nam đồng, dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 6.987 tỷ việt nam đồng.

  Trong năm 2023 với tổng số dự án là 531 dự án, tổng quy hoạch để đấu giá là 485ha. Tổng số tiền trúng thầu dự kiến là 42.206 tỷ việt nam đồng, dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là hơn 12.521 tỷ việt nam đồng.

  UBND thành phố yêu cầu các cơ quan được giao tổ chức đấu giá quyền khai thác đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ và kịp thời số tiền của người trúng đấu giá.

  Giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền khai thác đất các khu đất; tiếp tục rà soát; bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền khai thác đất các khu đất phù hợp quy hoạch.

  Hoài Nam