Hàng loạt lãnh đạo quận, huyện ở Hà Nội bị phê bình

37

Ông Chu Ngọc Anh phê bình lãnh đạo 4 sở và các quận, huyện vắng mặt không có lý do và lãnh đạo 14 sở và các quận, huyện khi ra về không báo cáo.

UBND Thành Phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 88 ngày 11/1/2021, về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ họp.
Chủ tịch UBND Thành Phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phê bình lãnh đạo 4 sở và các quận, huyện vắng mặt không có lý do và lãnh đạo 14 sở và các quận, huyện khi ra về không báo cáo chủ trì hội nghị tại Hội nghị phối hợp hoạt động xây dựng địa phận an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện và ATGT giữa Thành Phố Hà Nội với các cơ quan quân đội đóng quân trên khu vực năm 2021-2022, diễn ra ngày 15/12/2020, tại Bộ Tư lệnh TP Hà Nội vừa qua.
Hang loat lanh dao quan, huyen TP. Ha Noi bi phe binh
Ông Chu Ngọc Anh phê bình hàng loạt lãnh đạo quận, huyện
Trong công văn, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng đơn vị, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước và chủ đề công tác của Thành Phố Hà Nội năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
“Văn phòng UBND TP Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố có hình thức xử lý cụ thể đối với các cơ quan không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chủ đề công tác năm 2021 của thành phố”, công văn cũng nêu rõ.