Khánh Hòa khởi tố vụ án tại dự án Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

  26

  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Dự án khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Oceanus (Mường Thanh Viễn Triều).

  Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hoà, ngày 06/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án Khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Oceanus.

  Khánh Hòa khởi tố vụ án tại dự án Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang
  Dự án khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Oceanus được biết đến là dự án Mường Thanh Viễn Triều hay Mường Thanh Luxury Viễn Triều

  Dự án này có vị trí tại khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang (sau này sát nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh) là chủ đầu tư của dự án, được biết đến là dự án Mường Thanh Viễn Triều hay Mường Thanh Luxury Viễn Triều.

  Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, dự án Khu phức hợp Thiên Triều (tên mới: dự án Khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp OCEANUS) được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Triều không thông qua đấu thầu lựa chọn người đầu tư là vi phạm quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư năm 2005.

  Khánh Hòa khởi tố vụ án tại dự án Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang
  Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang (sau này sát nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh) là chủ đầu tư của dự án

  Đối với công tác giao đất, cho thuê đất: Việc UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số: 2963/QD-UBND ngày 21/10/2015 (thay thế cho Quyết định số: 2744/QD-UBND ngày 01/10/2015) về việc thu hồi 22.340 m2 đất tại Bãi Dương, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang do Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Triều sử dụng và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Viễn Triều Nha Trang thuê để thực hiện dự án Khách sạn và căn hộ chung cư cao cấp Oceanus, không thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác đất là vi phạm Điều 118 và Điều 169 Luật Đất đai năm 2013.

  Đảm nhiệm phụ trách về các sai phạm nêu trên là một số lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định nêu trên.

  Công an Khánh Hòa thông báo đến các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có ảnh hưởng liên quan biết để theo dõi, phối hợp phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án trên.

  Thuận Phong