Từ nay, người dân TP.Thủ Đức đăng ký đất đai ở khu vực này

31

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 2, Q9 và Q.Thủ Đức.

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có quyết định thành lập chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Cơ quan này được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 2, Q9 và Q.Thủ Đức.

Cùng với việc công bố thành lập, Sở TN&MT trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Thành Phương – Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.Hồ Chí Minh, kiêm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức.

Ngoài ra, còn có 3 Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức được bổ nhiệm. Trụ sở của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức đặt ở khu vực số 1 đường Tagore, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức.

Như vậy, từ nay người dân TP.Thủ Đức có nhu yếu thực hiện các thủ tục đất đai có thể liên hệ ở khu vực nói trên để giải quyết.

Từ nay, người dân TP.Thủ Đức đăng ký đất đai tại địa chỉ này
Trụ sở chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức đặt tại số 1 đường Tagore, P.Bình Thọ.

Trong khoảng time sắp xếp, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức vẫn duy trì tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại các địa chỉ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 2, Q9 và Q.Thủ Đức trước đây.

Trong năm 2020, tổng hồ sơ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 2 tiếp nhận hơn 13.000 hồ sơ; Q9 gần 30.000 hồ sơ và Q.Thủ Đức gần 30.000 hồ sơ. Sau khi sáp nhập, dự kiến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức sẽ tiếp nhận giải quyết gần 100.000 hồ sơ trong năm 2021.

Để tạo ra khối lượng công việc trong tiến trình chuyển tiếp, UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu giữ nguyên hiện trạng rất nhiều người làm việc tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 2, Q9 và Q.Thủ Đức.

Sau đó, trên cơ sở xác định vị trí việc làm phải có giải pháp điều chỉnh, sắp xếp rất nhiều người làm việc cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tổ chức cơ cấu của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức.

Phương Anh Linh